Imádság

Magunkért, szeretteinkért imádkozni szinte mindannyian próbáltunk már. A legtöbb ember életében eljön az a pillanat, amikor egy magasabb rendû erõhöz fohászkodik segítségért. Ha baj van, elfelejtjük a világnézeti hovatartozásunkat. Vannak, akik egész életükben imádkoznak, hittel élnek és boldog emberek. Vannak, akik egész életükben imádkoznak, de hiányzik a hitük, és boldogtalanok. Vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy a vallás gyakorlása megmenti õket a hitetlenségtõl. Saját lelkétõl mégis az fél a legjobban, aki megpróbálja Isten szeretetét pénzzel megváltani.

Miben segít nekem Isten, miben segítem én õt? Imádkozz Istenhez, hogy szeretetének és békéjének eszköze lehess! Ha szíved megtelik szeretettel és békével, akkor tovább tudod adni áldásodat másoknak, ugyanakkor visszahull rád minden áldás azoktól, akikért imádkozol.

Az erõs és hatékony ima a csendbõl származik, ezért figyeljük meg érzéseinket, légzésünket, testünk jelzéseit.

- Elõször imádkozzunk azokért, akiket szeretünk: Mindegyikükre mondjunk áldást, és közben képzeljük el, ahogy a kegyelem védõburka oltalmazza õket: Légy szeretetteljes, erõs hitedben, élj Isten fényében!

-Imádkozzunk azokért, akiket nem szeretünk, e szavakkal: Legyünk barátok mi is valamikor

-Gondoljunk azokra az ismerõseinkre, akik sokat aggódnak, rosszkedvûen élik az életüket, harag vagy bánat emészti lelküket. Áldásunk: Találjatok békét és örömet!

-Sokat szenvedett beteg, fogyatékos emberekre gondolván ezt mondjuk: Nyerjetek erõt és bátorságot.

-Gondoljunk a magányos emberekre, olyanokra, akiknek hiányzik a szeretet, vagy akik nem lehetnek együtt szeretteikkel: Isten soha el nem múló jelenléte legyen veletek

-Áldjuk meg az idõs embereket, akik egyre közelebb kerülnek a halál valóságához: Kapjátok meg azt a kegyelmet, hogy békével el tudjátok engedni az életet!

-A fiatalokra gondolva ezt az imát mondjuk el értük: Teljesítsétek be az ifjúság ígéretét és legyen életetek gyümölcsözõ!

Minden egyes fohásznál képzeljük el, hogy valóra válik, majd térjünk vissza a szívünkbe, és pihenjünk meg csendjében, abban a szeretetteljes érzésben, amely a másokért mondott ima hatására kialakult benne.

Várom leveled szeretettel: satarupaster@gmail.com címre!